Aitaaminen

Hotline -sähköaitaustuotteet ovat korkealaatuisia, englantilaisia tuotteita, joita käytetään maailman laajuisesti. Paimenet valmistetaan pääasiassa Englannissa. Ne ovat helppokäyttöisiä ja käyttökokemukset Suomessa kuuden vuoden jaksolla ovat olleet hyviä. Hotline-paimenilla on kolmen vuoden takuu. Annamme mielellämme lisätietoa tuotteista - soita puh. 02 484 080!
 
Verkkokauppaan   Lataa esite
 

Minkälainen paimen sopii minun käyttööni?

Kannattaisiko hankkia verkkopaimen vai akkupaimen? Akkupaimen on kätevä vaihtoehto, kun aitaus on siirrettävä tai kaukana sähkövirrasta. Akkupaimenia on monenlaisia teholtaan, virtalähteenä toimii yleensä 6-12 voltin sisäinen tai ulkoinen akku. Akkupaimenen käyttöä voidaan tehostaa aurinkokennon käytöllä, jolloin valoisana aikana paimen toimii häiriöttä aurinkokennon ladatessa akkua, ja akku toimii virtalähteenä, jos valo ei jostain syystä riitä antamaan virtaa. Uusi aurinkokennopaimen Fire Drake voidaan tarvittaessa liittää myös verkkoon. Verkkopaimenen käyttö edellyttää sähkövirtaa, mikä asettaa vaatimuksen paimenen asennuspaikalle ellei suunnittelmiin kuulu suurjännitekaapelin vetäminen laidunalueelle.
Verkko- ja akkupaimenen käyttö ei eroa suuresti toisistaan. Verkkopaimenissa on yleensä pidemmät maadoitus- ja syöttökaapelit. Verkkopaimenen käyttökustannukset ovat alhaiset.
 

Jännite kuormitettuna

Aitalinja kuormittaa paimenta, ja aitauksen jännite alenee. Jännitteen alenemiseen vaikuttavat aitauksen pituus, aitalinjan tyyppi ja maavuotojen määrä. Mitä enemmän aitauslangassa on metallia, sitä pienempi on sen sähkönvastus, joten paimenen kuormituskin on pitkällä matkalla suhteessa pienempi. Aitaan koskeva kasvillisuus sulkee virtapiirin ja johtaa virtaa maahan, jolloin kuormitus kasvaa ja aitalinjan tehollinen jännite alenee. Myös puiset aitatolpat johtavat virtaa maahan, jos ne koskettavat johdinmateriaalia. Kun valitset paimenta, ota huomioon käyttötarkoitus ja aitauksen toimintaan mahdollisesti vaikuttavat ulkoiset olosuhteet. Vaativissa olosuhteissa tarvitaan paimen, jonka joulemäärä on huomattavasti korkeampi kuin muiden samanpituisten aitausten paimenten.
 

Ladattu energia ja iskuenergia

Energian määrä, jonka paimen tuottaa ja luovuttaa aitalinjaan. Monien sähköpaimenien jännite on sama, mutta joulemäärän kasvaessa teho riittää pidemmälle matkalle,  ja paimen selviytyy suuremmasta kuormituksesta.
 

Virrankulutus

Virrankulutus riippuu paimenen tehosta (joulemäärästä). Paimenia, joiden joulemäärä on alhainen, voi käyttää kohteissa, joissa kuormitus ei ole kovin suurta. Ne myös kuluttavat vähän virtaa. Virrankulutus lisääntyy joulemäärän kasvaessa. Syöttöjännitteen on kasvettava vastaavasti, jotta akkukesto on edelleen riittävä. Kun joulemäärä kasvaa suureksi, akku ei enää riitä paimenen virtalähteeksi.
 

Maadoitus

Kaikkien paimenien kanssa on suositeltavaa käyttää kolmea vähintän metrin pituista metallista maadoitussauvaa.

Lammasverkoissa on melko ohuet johtimet ja verkot ovat hyvin lähellä maata. Riittävän jännitteen tuottamiseen tarvitaan usein tehokkaampi paimen kuin muissa aitauksissa. Tieto perustuu käyttäjäkokemuksiin.

 

Sähköaitauksen jännitteen mittaamiseen on kolmentyyppisiä mittauslaitteita Lue lisää...

Eristimen päätehtävä on kannatella aitauslankaa, -nauhaa tai -köyttä ja estää virtaa vuotamasta aitauspylvästä pitkin maahan Lue lisää...

Kaikki johtavat sähköä samalla tavalla. Ne eroavat toisistaan eniten ulkonäöltään Lue lisää...

Back to Top