Tilaratkaisuilla tähdätään kasvuun

Ville ja Pauliina Kavanderin maitotila sijaitsee Pöytyän Yläneellä Varsinais-Suomessa. Kavanderin tilalla toteutettiin vuosien 2014/2015 vaihteessa navetan uudisrakennusprojekti, jolla parannettiin vanhan navetan toimivuutta ja pidettiin myös mielessä tulevaisuuden laajenemistarpeet.

Kavanderilla on lypsylehmiä hieman yli 200, tällä hetkellä 204. Lisäksi tilalla on nuorkarjaa. Nykyisellään lehmät lypsetään kaksi kertaa päivässä, joka toteutuu käytännössä tilan oman väen ja kolmen työntekijän avustuksella. Tehtyjen uudistusten myötä lehmien keskituotos on vuoden aikana noussut 400 kg.

Uudisrakennuksessa sijaitsevat poikimakarsinat, hoitokäytävä sekä karuselli-asemaa palveleva kokoomatila sekä yhdyskäytävä makuuparsipuolelle. 32-paikkainen karuselli on Ville Kavanderin mielestä heidän tarpeisiinsa sopiva lypsyvaihtoehto, koska lehmämäärän kasvattaminen karusellin ympärille on helpompaan kuin robottitiloilla. Kasvu on Kavanderien näkemyksen mukaan tärkeä tekijä taloudellisesti kannattavalla maitotilalla.

Ransuco Oy toimitti Kavanderin kuivikepihattoon hoito- ja poikimakarsinoiden aidat: kuivikepihaton nostettavat aidat, 3- ja 4-putkiset nautakarsina-aidat ja ruokinta-aidan sekä siirto- ja keräilytilan aidat ja portit. Paikallisen toimijan palvelua pidettiin tärkeänä: - Ransucolta onnistui kalusteiden räätälöiminen niin, että karsina-aitojen muunneltavuus eri tarpeisiin toimii juuri niin kuin pitääkin, kertoo Ville Kavander. Lisäksi valutartunnat antoivat lisäjoustavuutta kalusteiden sijoittelussa. Kuivikepihaton karsinamäärä on helppo muuttaa kahdesta useammaksi. Kotimaassa tehtyjen kalusteiden etuna on niiden vahva rakenne, seinämävahvuus on 3,2 mm, hitsauksen ja sinkityksen hyvä laatu sekä suunnitteluvaiheessa kalusteiden räätälöinti ympäröivän tilan mukaan.  – Asennusvaiheessa oli suurena apuna Jari Valtonen, Ransucon sopimusasentaja, kehaisevat Kavanderit aikaansaavaa Valtosta.

Etuaidoiksi Kavanderit valitsivat Jourdainin hiljaiset lukkoaidat. Kuivikepihaton tunnelma onkin hyvin rauhallinen ilman raudan kalinaa. Kaiken kaikkiaan tilan uudet ratkaisut ovat lisänneet eläinten hyvinvointia, mutta myös navetan työolosuhteet ovat parantuneet.

Ville ja Pauliina Kavander ovatkin hyvin tyytyväisiä uudisrakennukseen, johon on sijoitettu avarat sosiaali- ja toimistotilat. Pauliina Kavander kokee tärkeäksi sen, että hän kolmen lapsen äitinä, voi keskittyä tilan toimistotöihin omassa rauhassaan, ja taas kotona ollessaan voi keskittyä perheeseensä ilman pöydällä odottavia töitä.

Kuvat:
1 - 2 Karsinat muuttavat muotoaan
3 Vankat kalusteet Ransucolta
4 Hiljaiset lukkoaidat Jourdain-tuotantoa
5 Tunnelma on rauhallinen
6 Lehmä numero 443 on uusin satatonnari

 
 

Back to Top