Köymärin sikala

Köymärin sikala, Oripää. Remontin ja laajennuksen jälkeen Lauri Köymäri kertoo vuosikymmenten työstä ja tulevaisuudesta.

Jotkut siat ovat tasa-arvoisempia kuin toiset – sikalassa hyvinvointia on jaettava

Köymärin sikalan uusi 110-paikkainen joutilasosasto otettiin käyttöön joulukuun 2010 alussa. Porsastuotannon parhaimmistoa edustavassa sikalassa eläinten hyvinvointi on etusijalla, eikä yhtään vähemmälle huomiolle jää emännän ja isännän työtaakkaa helpottavat työvaiheet ja laitteet. Uudella joutilasosastolla otettiin käyttöön Ransuco Oy:n valmistamat kalusteet, joissa on paineilmaohjauksella toimivat takaportit.

Kokemus on opettanut arvostamaan laatua.  Materiaalivalinnoilla turvataan toiminnan häiriöttömyys rakennusvaiheen jälkeen. 

 - Kun rakentamisessa käytetään  ruostumatonta terästä, muovia ja betonia, voidaan rakennusvaiheen jälkeen keskittyä oleelliseen eli sikojen tuottamiseen, on Lauri Köymärin mielipide. Karsinan rakenteilta ja kiinnitykseltä odotetaan pitkäaikaista kestävyyttä, ja  esimerkkinä Köymäri näyttää karsinoiden rosterijalkojen olevan kiinnitettynä lattiaan ruostumattomilla pulteilla.

Joutilasosaston 110 emakkoa seuraavat tarkkaan sikalan isännän,  Lauri Köymärin toimia. Ruokintalaitteen napsahdus saa liikettä aikaan, emakot lyllertävät omaan häkkiinsä odottamaan  venttiilin suoltamaa annosta. Takaportti sulkeutuu ja estää edestakaisen kulun säädetyksi ajaksi.   – Emakot rauhoittuvat odottamaan ruokaansa ja osasto on hyvin rauhallinen koko ruokinnan ajan. Olemme saavuttaneet sen mitä tarvoittelimme eli siat saavat tarvitsemansa ruokailurauhan, toteaa Köymäri . Hän kertoo vertailuna tilalla aikaisemmin kokeillun ”nakkikioskin” olleen ongelmallinen siinä kun isot siat pääsivät syrjimään pieniä sikoja syömällä näiden ruoka-annokset. Nyt takaporttien lukitus on Köymärin sikalassa säädetty 30 minuuttiin, minkä jälkeenkin joukosta löytyy aina yksilöitä, jotka käyvät ”puhdistamassa” paikat.  Kuppien puhdistus ei kuitenkaan enää häiritse ruokailurauhaa.

Osaston koneellinen ruokinta ja takaporttin hallinta toimivat yhdessä. Takaporttien lukitus sallii joko yhdensuuntaisen kulun tai täyden kuluneston, myös aika on säädettävissä, esittelee Lauri Köymäri helppokäyttöistä, mekaanista ohjausta.

Laadulla turvataan toiminnan häiriöttömyyttä

Köymärin sikalalla on pitkät perinteet.  Laurin vanhemmat, Juhani ja Kaarina Köymäri perustivat sikalan heti avioitumisensa jälkeen vuonna  1960. Alkuun lähdettiin neljän emakon voimalla. Jo kahden vuoden kuluttua laajennettiin sikala 15-emakkoiseksi. 70-luvulla laajennuksia jatkettiin ripeään tahtiin. Jokainen perheenjäsen kantoi kortensa kekoon kun Juhani-isäntä sairastui vaikeaan nivelreumaan ja invalidisoitui Laurin teinivuosina. Vuonna 1990 Juhani menehtyi ja  Lauri, vaimonsa Helin kanssa, lähti rohkeasti viisivuotiseen sukupolvenvaihdos-prosessiin. Sen valmistuttua sikalaa laajennettiin 160 emakkoon ja  400 lihasikaan. Laajennuksia jatkettiin useaan otteeseen ja kun vuoden 2010 lopussa rakennettin uusi joutilaspihatto ja peruskorjattiin siitossioille omat tilat, emakkojen määrä oli noussut jo 350:een ja lihasikojen tuhanteen. Vauhtia on riittänyt ja työtä, mutta joutilasosaston rakennusvaiheessa todettiin, että nyt oli aika palkata ensimmäinen ulkopuolinen työntekijä sikalaan.

Varhain ruumilliseen työhön tarttunut isäntä, Lauri, arvostaa automatiikkaa, mutta toteaa kuitenkin, että ei se kauheasti auta:  – Ruokinnassa ja ilmastoinnissa saavutetaan  merkittävimmät edut, mutta työtä riittää yllin kyllin muualla kuten rokotusten lisääntymisessä ja porsasruokinnan aloittamisessa entistä aikaisemmin.

Rakentamisessa perustana on oltava oma näkemys

Sikalan laajentaminen on monitahoinen projekti, jossa tarvitaan asiantuntijoita, mutta myös sikalan pitäjän selkeää näkemystä mitä tahtoo ja kykyä siirtää se tieto suunnittelijalle.  Köymäri kertoo rakennushankkeessa olleen eniten hyötyä kansainvälisistä tilakäynneistä, joissa  hän näki erilaisia käytännön toteutuksia. Suunnitteluvaiheessa on myös mietittävä myös tulevaisuuden tarpeita esimerkiksi  rakennusten sijoittelussa tai käytettävissä tekniikoissa.  – Esimerkiksi korvausilman ottaminen rakennuksen sivuilta lisää rakennusten välistä etäisyysvaatimusta 15 metriin.

-Meidän sikalamme seuraava laajennus on todennäköisesti seuraavan sukupolven päätös, viittaa isäntä Janne-poikaan, jolle elikeino mieluusti siirrettäisiin kun tarvittavat opinnot on käyty läpi.

Varaa parantamiseen on aina

Vuonna 2009 Köymärit olivat Faban sikatarkkailujärjestelmässä Suomen parhaita. – Siitä tuli hiukan julkisuuttakin, mutta kyllä se itselle oli kova juttu nähdä työn tuloksellisuus, toteaa Köymäri. Hän uskoo onnistuneen toiminnan olevan monen tekijän summa, eläinten hyvinvointiin on panostettava jokaisessa työvaiheessa.

Sikojen hyvinvointi on isäntäpariskunnalle tärkeä asia. Kun perusasiat, karsinat ja rakennus, ovat kunnossa, on aikaa keskittyä jokapäiväiseen tuotantoon. – Eläinlääkäriä ei meillä ole tarvittu rutiinitoimenpiteiden lisäksi paljoakaan, sillä seuraamme ja hoidamme sikoja tiiviisti itse. Vuonna 2009 vieroitettujen porsaiden määrä emakkoa kohden oli Köymärin sikalassa 26,7,  Faban sikatarkkailujärjestelmän mukaanmaan paras.

 – Varaa parantamiseen on, sillä olemme vasta ylittäneet tanskalaisten sikaloiden keskiarvon, toteaa Köymäri  ja ounastelee vuoden 2010 tulosten kertovan vielä paremmasta tuloksesta.

Porsaista huolehtiminen on monen eri asian tulos: porsimisen käynnistyminen päivällä, porsaiden syntyminen  vasta puhdistetulle osastolle ja lisäravinnon varmistaminen vähemmälle jääville porsaille ovat kaikki tärkeitä osatekijöitä porsaan ensimmäisinä elinpäivinä eloonjäännin ja kasvun varmistamiseksi. Rehuseokset ovat tarkkaan harkittuja ja välitykseen lähtevä sika on saanut jo viittä erilaista rehuseosta, omien lihasikojen saadessa vielä kolmea erilaista rehusekoitusta lihoituksen aikana. – Desinfiointiaineita ei olla käytetty koskaan ja ruuan lisäaineistakin luovuttiin jo vuosia sitten, vahvistaa Köymäri sikalan konstailematonta ja hyväksi havaittua tapaa toimia.

Emakon ja porsaiden erilainen lämmöntarve on ratkaistava sikalaolosuhteissa niin, että molemmat voivat hyvin. Porsitusosastolla emakot makaavat kärsä keskikäytävän suuntaan saaden korvausilman ja viilennystä keskikäytävän alle tuodusta ilmasta. Rakennusneliöitä säästyy myös, kun huoltoa varten ei tarvitse rakentaa takakäytävää. Porsaat  taas saavat ensimmäisinä päivinään lämpöä porsaslampuista ja aina päällä olevasta lattialämmityksestä. Yleisvalaostuksen sijoittaminen mahdollisimman lähelle sikojen tasoa säästää energiaa ja helpottaa tarkkailua.

 - Meillä jokainen osaa sikalan työrutiinit, mutta työnjaolla on saatu aikaan kullekin itsenäisiä tehtäviä. Porsitukset ja siemennykset ovat emännän vastuualueita. – Sopivat tarkalle ja järjestelmälliselle Helille, jonka koulutus on laboratorionhoitaja, kehaisee Lauri.. 

Back to Top